Πώς θα έρθετε

Ακολουθήστε την κατεύθυνση OG-OST, Kulturforum ή FESSENBACH. Μετά από την κυκλική πορεία (Kreisverkehr) στρίψτε αριστερά στην Fessenbacher-Str., κατόπιν στον πρώτο δρόμο αριστερά (Ludwig-Mercy-Straße) και αμέσως πάλι αριστερά στον αδιέξοδο δρόμο με τις θέσεις στάθμευσης. Βρίσκεστε στην οδό Friedrich-Hecker.

Μπορείτε να παρκάρετε με μια από τις θέσεις χωρίς υπόστεγο.

              


             Friedrich-Hecker-Str. 4

             77654 Offenburg

          

         Tel.: +49 781 9489023